EXHIBITION

Fotoutställning chefsdirigenter i Berwaldhallen för Sveriges Radios 90 årsfirande, januari 2016.

WORK BY: THERÉSE NYSTRÖM & SOFIA ANDRÉN

 

FOTO: TOBIAS SJÖDIN